Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych użytkowników przez
    Administratora Danych Osobowych w związku z prowadzeniem przez niego serwisu sklep.elteam.com.pl

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariusz Czołnowski prowadzący działalność gospodarczą  
   pod nazwą F.H.U. EL-TEAM Mariusz Czołnowski, Dylów Rządowy 8, 98-330 Pajęczno (NIP 8321487866) ,
   REGON (100014000) zwany dalej firmą.

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o
    ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
    dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

4. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji
    SSL.

5. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne,
    fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w
    celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak
    również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
   osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych

6. Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
    do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
    wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku gdy będą chcieli Państwo skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 567 772 lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@elteam.com.pl
b). wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa
     dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
     2016 r.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje
    dla Administratora, w tym podmiotom świadczący usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi
    hostingowe, zewnętrznemu biuro rachunkowemu, hurtowniom współpracującym z Administratorem przy
    realizacji zamówień, firmom transportowym, podmiotom dostarczającym pocztę (kurierzy).

9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a. w celu skontaktowania się z Państwem w związku ze złożonym zapytaniem/zapytaniem o ofertę,
b. w przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy.
Podstawa prawna działań (pkt a-b) jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy
c. w celu i w oparciu o wymóg realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,
d. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu
    Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skontaktowania się z Państwem/udzielenia odpowiedzi/przedstawienia oferty, zawarcia umowy czy zrealizowania pozostałych celów przetwarzania.

10. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania/zapytania o ofertę będą u nas przechowywane do
      czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów w przedmiocie pytania/prośby, a następnie, w zależności od
      tego, jakie będą jej rezultaty - albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy
     albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy i przez czas niezbędny
     do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do
     realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora i przez czas niezbędny do dochodzenia i
     obrony przed roszczeniami.

11. Państwa dane nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
 
 
 
Przejdź do strony głównej
{__CONTACT_LEADER}